DYSTRYBUCJA

Księgarzu!


Dołącz do sieci księgarń partnerskich Wydawnictwa Łajka


Korzyści z partnerstwa to m.in.:


  • wzbogacenie oferty księgarni o ciekawe tytuły dla dzieci
  • promocja księgarni na stronie wydawnictwa
  • korzystne warunki handlowe
  • uczestnictwo w sieciowych promocjach i konkursach
  • dostęp do materiałów promocyjnych (zakładek, plakatów itp.)

C H C Ę  D O Ł Ą C Z Y Ć ►Sprzedaż hurtową książek Wydawnictwa Łajka prowadzą:

AMBELUCJA
Księgarnia Ambelucja Sopot 3 Maja 9/2

ambelucja(at)ambelucja(dot)pl
tel.: + 48 662 243 663


oraz
JACOBSONY
Kuba Jacobson
kuba(at)jacobsony(dot)pl
tel. + 48 608 582 223

Z A M A W I A M ►

*) kliknięcie ZAMAWIAM, umożliwia pobranie formularza, który po uzupełnieniu prosimy nadsyłać na adres mailowy wydawnictwa wraz z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Księgarnie partnerskie:

K S I Ą Ż K O T E K A

Kraków, ul. Dolnych Młynów 3/1

 Odolany

K A W I A R N I A  O D O L A N Y

Warszawa, ul. Ordona 12E

 Nalanda

N A L A N D A  K S I Ę G A R N I O K A W I A R N I A

Wrocław, Pl. Kościuszki 12

F I R M I N  K S I Ę G A R N I A  W  T E A T R Z E

Gdańk, Targ Węglowy 1

B O O K O W S K I  K S I Ę G A R N I A  W  Z A M K U

Poznań, ul. Św. Marcin 80/82W I L A B U K I

Warszawa, al. Rzeczypospolitej 12 lok.U4


Plac Unii City Shopping
Warszawa, Puławska 2
B A J A  B O O K

Otwock, ul. Andriollego 16

Kraków, ul. Bracka 14

Księgarnie współpracujące:

Warszawa, pl. Małachowskiego 3

C Z E R W O N Y  A T R A M E N T

Płock, ul. Kolegialna 4


M U Z E U M  M I A S T A  G D Y N I

Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1